NL EN DU SP FR IT PL RU

Pack Vision Newsletter
Aby zawsze by? poinformowanym o naszych promocjach lub nowo?ciach prosimy o wype?nienie poni?szego formularza
Nazwa firmy:
Osoba kontaktowa:
Adres e-mail:
Folie Banner
Zapytanie o karty kolorów
Aby otrzyma? karty kolorów GRATIS kliknij tutaj!

Pack Vision
Gompenstraat 7
5145 RM Waalwijk
Tel.: +31 (0)73 6440203
Fax: +31 (0)73 6111755
Email: info@packvision.nl


Logo


537524 Visitors

Zapytanie o karty kolorów


Jeśli jesteście Państwo zainteresowanie naszymi produktami i chcecie bezpłatnie otrzymać karty kolorów, skontaktujcie się z nami za pomocą poniższego formularza.

Prosimy o podanie nazwiska i pełnego adresu, abyśmy mogli szybko wysłać karty. Oczywiście można je zamówić także telefonicznie!

  (*) obowi?zkowe pola
  Pan Pani
Imi?*
Nazwisko*
Nazwa firmy*
Adres*
Kod pocztowy*
Miejscowo??*
Kraj*
Numer telefonu*
Adres e-mail*

Nasze karty kolorów w chwili obecnej dost?pne s? w nast?puj?cych trzech wersjach:

• Metalik/ hologram
• Mat pigment
• Po?ysk pigment

Prosz? o podanie jakiego typu karty kolorów chcecie Pa?stwo otrzyma? (mo?liwe s? wszystkie kombinacje) i ile sztuk. Je?li sobie Pa?stwo ?yczycie mo?emy wys?a? karty bezpo?rednio do Pa?stwa klienta. Poni?ej prosimy o podanie w?a?ciwych danych adresowych.