NL EN DU SP FR IT PL RU

Pack Vision Newsletter
Aby zawsze by? poinformowanym o naszych promocjach lub nowo?ciach prosimy o wype?nienie poni?szego formularza
Nazwa firmy:
Osoba kontaktowa:
Adres e-mail:
Folie Banner
Zapytanie o karty kolorów
Aby otrzyma? karty kolorów GRATIS kliknij tutaj!

Pack Vision
Gompenstraat 7
5145 RM Waalwijk
Tel.: +31 (0)73 6440203
Fax: +31 (0)73 6111755
Email: info@packvision.nl


Logo


542424 Visitors

Disclaimer


Pack Vision dokłada wszelkich starań, aby informacje na tej stronie były rzetelne, jednakże mimo tego na stronie mogą się znaleźć niejasności lub może się pojawić informacja niepełna.
Pack Vision nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek nieprawidłowości lub niekompletności podanych informacji, za problemy wynikłe na skutek informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Internetu oraz za awarie i przerwy.
Pack Vision nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe wskutek użycia informacji, porad i idei rozpowszechnionych za pośrednictwem strony internetowej Pack Vision

Pack Vision nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których przekierowują znajdujące się na stronie linki, itp.
Pack Vision nie gwarantuje, że przesyłane e-maile lub inne elektroniczne wiadomości będą opracowane terminowo i otrzymacie je Państwo na czas oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z tego, że otrzymaliście Państwo wiadomości za późno lub za późno zostały opracowane.